Sista AF-prognosen för 2021

Alldeles nyss publicerade Arbetsförmedlingen den fjärde och sista utgiftsprognosen för 2021. Prognosen justerar ner antalet deltagare i matchningstjänster under 2021, och även för 2022 och 2023. Under 2024 sker en marginell justering uppåt avseende antalet deltagare i matchningstjänster i genomsnitt.

I Werkets Månadsanalys, som skickas ut till våra prenumeranter denna vecka, kan ni läsa mer om Arbetsförmedlingens syn på matchningstjänsterna framöver, samt analyser av andra intressanta aspekter av prognosen.

Är du inte prenumerant ännu? Kontakta Werket om du också vill ha tillgång till marknadens vassaste omvärldsbevakning!

Anställningsform
Sista ansökningsdag

Adress

Hemsida
Linkedin
Facebook
Twitter