Werket kan arbetsmarknad

Med djup kunskap och ett stort kontaktnät både i och utanför Sverige erbjuder Werket ett brett utbud av tjänster till aktörer på det arbetsmarknadspolitiska området. Från omvärlds- och marknadsanalys till utbildning, rekrytering, strategisk rådgivning och mycket därtill.

Werket har en unik förmåga att fånga upp och analysera såväl makrotrender som specifika bransch- och marknadssignaler. Jag kan ärligt säga att deras analysverktyg, rapporter och personliga reflektioner har varit ovärderliga i flera av våra viktigaste vägval genom åren.

Anders Hvarfner
Divisionschef Lernia

Om Werket

Med lång erfarenhet från privat och offentlig sektor kan Werket erbjuda en bred och djup expertis inom alla delar av det arbetsmarknads- och utbildningspolitiska området.

 

Grundare är Björn Elmqvist och Mattias Elm som tillsammans jobbat med utformande av arbetsförmedlingssystem både på Arbetsförmedlingen och Trygghetsfonden TSL. De senaste åren har Werket växt och innefattar idag ett flertal medarbetare med kompetenser inom exempelvis juridik, ekonomi, utredning och analys samt avancerad statistisk modellering.

 

Werkets kunder finns i hela världen och sysslar främst med tjänster inom arbetsförmedling och utbildning. Därtill har Werket utfört uppdrag åt myndigheter, fack-, arbetsgivar- och intresseorganisationer samt regeringen.

Några av
våra kunder

Våra tjänster

Werket säkerställer att våra kunder kan leverera tjänster i toppklass. Vi stöttar hela vägen från marknadsanalys, juridiskt stöd och anbud till rekrytering och utbildning av medarbetare och chefer. Vi erbjuder även uppdragsutredningar och avancerade statistiska modelleringar.

Vi arbetar datadrivet och som kund kan du vara trygg med att vårt arbete alltid grundas på kunskap och beprövad erfarenhet.
Kontakta oss på Werket

Werket har gett oss verktygen vi behöver för att kunna analysera och planera vår verksamhet. Ovärderligt i en föränderlig värld!

Ali Khalil
VD Miljonbemanning

Omvärldsbevakning

Som kund till Werket har du alltid tillgång till den kunskap du behöver för att effektivt kunna bedriva och planera din verksamhet. Med expertis och ett unikt kontaktnät kan vi erbjuda en initierad bevakning av det arbetsmarknads- och utbildningspolitiska området. Vi följer utvecklingen på marknaden, politiska initiativ och beslutsprocesser samt granskar att myndigheter och beställare sköter sitt uppdrag.

Strategisk rådgivning

Utöver omvärldsbevakning stöttar vi även med råd och kunskap inom specifika områden eller frågor som är av strategiskt intresse för våra kunder. Werket erbjuder fördjupade analyser av marknaden för just ditt företag. Vi identifierar nya möjligheter, potentiella målgrupper men också utmaningar och konkurrenter. Därtill fungerar vi som en stöttande partner till företagsledningen i dess löpande strategiska arbete. Våra analyser utgör underlag för beslut, påverkan och nya affärer.

Statistik och analys

Vi erbjuder stöd genom hela kedjan i bearbetningen av kvantitativ information, från datainsamling till slutprodukt. Genom den interaktiva tjänsten Werket analys ser vi till att våra kunder alltid har tillgång till den senaste statistiken och informationen från relevanta myndigheter och organisationer. Vi kan också hjälpa till med bearbetning och visualisering av kundens egen data. Werket besitter även unik kompetens i statistisk modellering och har exempelvis hjälpt kunder med att bygga avancerade modeller för att beräkna och uppskatta kostnader och resultat utifrån olika scenarier.

Utvärdering

Werket kan genomföra utvärderingar av olika typer av projekt, såsom ESF-projekt, för att bedöma dess effektivitet och resultat. Vi tillhandahåller både kvantitativa och kvalitativa analyser för att ge en helhetsbild av projektets prestationer och eventuella förbättringsområden. Vår erfarenhet och expertis inom utvärderingsområdet gör oss till en pålitlig partner för både offentliga och privata organisationer som vill utvärdera sina projekt.

Anbud och juridiskt stöd

Tack vare vår kombination av juridisk kompetens och sakexpertis inom framförallt det arbetsmarknads- och utbildningspolitiska området kan Werket erbjuda stöd i offentliga upphandlingsprocesser. Vi hjälper till med att ta fram underlag men kan också ge en second opinion på ett befintligt anbudsförslag. Dessutom kan vi bistå i såväl överprövningsmål som i tvister om offentligt upphandlade avtal.

Utbildning

Werket erbjuder utbildningar och kurser i samarbete med Institute of Employability professionals (IEP). Werket har tillsammans med IEP utvecklat ett digitalt utbildningsprogram för nyanställda och yrkesverksamma inom området arbetsmarknadstjänster. Utbildningarna syftar till att medarbetare ska kunna påvisa de kunskaper och färdigheter som krävs i yrkesutövandet samt förstå helheten inom den arbetsmarknadspolitiskt styrda verksamhet de arbetar inom.

Rekrytering

Med vår mångåriga erfarenhet och goda kontaktnät inom arbetsmarknadsområdet är Werket en självklar partner när du behöver hitta nya medarbetare. Vi vet vad som krävs i branschen och kan säkerställa en lyckosam rekrytering.

Utredning

Werket erbjuder kunskapsfördjupningar inom specifika frågor eller områden. Vi utför utredningsuppdrag för myndigheter, intresseorganisationer och företag. Vår expertis är socialförsäkring, arbetsmarknad- och utbildningspolitik men vi gör utredningar inom en rad olika områden.

Bli medlem
i nätwerket

Kontakta oss om nätwerket
 • Virtuell mötesplats med omvärldsbevakning, statistik och analys
 • Kunskapsutbyte med temaseminarium och inbjudna gäster
 • Internationella utblickar och studiebesök till andra länders arbetsmarknadspolitiska verksamhet

Werkets
produkter

Få tillgång till marknadens vassaste omvärldsbevakning, den senaste statistiken och unika verktyg. Registrera ett konto i Werkets Mina sidor och ta del av Werkets produkter.

Werkets månadsanalys ger oss en nulägesbild på ett tydligt och engagerat sätt - krånglig statistik görs enkel och intressant! Werket har hjälpt oss att höja kompetensen inom organisationen samt gett spännande framtidsspaningar kring arbetsmarknaden.

Ylva Andrén
Områdeschef Stockholms Stadsmission
Werket Analys

Werket Analys

Werkets egna databas med sammanställd statistik och information från relevanta myndigheter och organisationer.

 • Senaste statistiken
 • Översikter och djupdykningar
 • Interaktivt verktyg och visualisering
Månadsrapport

Månadsrapport

Werkets månadsmagasin med de viktigaste nyheterna och trenderna på det arbetsmarknads- och utbildningspolitiska området.

 • Initierad omvärldsbevakning
 • Prognoser och rapporter
 • Insikter och analyser
Kommunanalys

Kommunanalys

Werkets egna databas med sammanställd och kurerad statistik speciellt framtagen för kommuner.

 • Senaste statistiken från myndigheter
 • Interaktivt verktyg och visualisering
 • Möjlighet att exportera vyer
Kontorsplacering ROM2

Kontorsplacering ROM2

Werkets kontorsplaceringstjänst hjälper leverantörer av Rusta och matcha 2 att analysera bästa placeringen för nya kontor. Verktyget bygger på data om var de arbetssökande bor och var konkurrenterna är etablerade.

 • Arbetslösheten på postnummernivå
 • Var andra leverantörer har sina kontor
 • Deltagare och marknadsandelar
AUB-avtal

AUB-avtal

Följ upp i vilken utsträckning avtalen i arbetsmarknadsutbildning används.

 • Följ upp förbrukningen i förhållande till tak- och garantivolymer
 • Se prognoser över förväntad förbrukning
 • Identifiera avtal med låg användning

Branschjobb

Redo för nästa steg – gå med i Werkets kandidatdatabas

Är du redan eller vill du bli nästa talang på det arbetsmarknads- och utbildningspolitiska området? Werket hjälper kunder med rekrytering på alla olika nivåer från företagsledning till coacher och handledare. Registrera dig i vår kandidatdatabas och få tillgång till unika karriärmöjligheter.

Lediga jobb just nu

Anställningsform
Sista ansökningsdag

Adress

Hemsida
Linkedin
Facebook
Twitter