Vi som arbetar på Werket. Från vänster: Björn Elmqvist, Mattias Elm, Fredrik Cullberg Jansson

Sveriges enda fullservicebyrå inom det arbetsmarknadspolitiska området

Werket grundades 2017, under namnet Elmsquared. I början av 2020 bytte vi namn till Werket och välkomnade samtidigt ett par nya konsulter. Verksamheten har breddats och nu är vi Sveriges enda fullservicebyrå inom det arbetsmarknadspolitiska området. Vi stöttar våra kunder hela vägen från omvärldsanalys, rekrytering och utförande till anbud, juridiskt stöd och utbildning av medarbetare och chefer. Vi finns i Stockholm, men har samarbetspartners runt om i världen.

Aktuellt

Idag lanseras en ny del av Werket

Genom Talangwerket erbjuder vi rekrytering och bemanning inom offentligt finansierad verksamhet. Det har saknats en aktör inom bemanning och rekrytering med fokus specifikt mot offentligt finansierad verksamhet och särskilt inom arbetsmarknadsområdet. Det råder vi bot på idag!

Läs mer »

Elmsquared blir Werket

Från och med idag byter Elmsquared namn till Werket. Bakgrunden till förändringen är att verksamheten har breddats och nu är vi Sveriges enda fullservicebyrå inom det arbetsmarknadspolitiska området. Vi stöttar våra kunder hela vägen från omvärldsanalys, rekrytering och utförande till anbud, juridiskt stöd och utbildning

Läs mer »

Tjänster

För att effektivt och framgångsrikt kunna planera och driva sin verksamhet krävs kunskap om nuläge, förutsättningar och utmaningar. Vi erbjuder bevakning av arbetsmarknadsområdet samt analyser av kommande upphandlingar, nya potentiella marknader, politiska initiativ eller till och med er egen leverans. Våra analyser utgör underlag för beslut, påverkan och nya affärer.

Vi stöttar myndigheter och intresseorganisationer genom att utföra analys och utredningsuppdrag inom det arbetsmarknadspolitiska uppdraget. Till skillnad från många andra konsultbyråer har vi en spjutspetskompetens inom socialförsäkring och arbetsmarknadspolitik.

Vi erbjuder stöd genom hela kedjan i analysen av kvantitativ information, från datainsamling till rapport. Vi tillhandahåller uppdaterade data från relevanta myndigheter och organisationer från våra egna databaser, men kan också hjälpa till att visualisera kunddata. Genom våra dynamiska visualiseringsverktyg tillgängliggör vi informationen för att åstadkomma överblick och nya insikter hos ägare, styrelse, ledning och övriga medarbetare.

Vi kan även bygga dynamiska simuleringsmodeller för att visa på konsekvenserna av hur olika system konstrueras eller modifieras.

Vi stöttar våra kunder med anbudsstöd i offentlig upphandling. Vårt anbudsstöd riktar sig främst till företag aktiva inom arbetsmarknadsområdet. Vi kan även bistå med underlag eller hela ansökningar till yrkeshögskoleutbildning.

Dessutom kan vi även bistå kunder i såväl överprövningsmål som i avtalstvister baserade på upphandlade avtal.

Med mångårig erfarenhet av arbetsmarknadsområdet vet vi vad som krävs. Vi har god kunskap om syfte, mål och förutsättningar i branschen. Vi har djup affärsförståelse och kan säkerställa att våra kunder rekryterar rätt medarbetare. Vi har ett mycket gott kontaktnät och en kandidatbank med flera erfarna talanger.

Vi skräddarsyr kurser för våra kunders behov. Vi genomför grundläggande utbildningar för medarbetare som är nya inom det arbetsmarknadspolitiska området, men även mer riktade utbildningar i syfte att lära medarbetare villkor i specifika arbetsmarknadstjänster samt att praktiskt förstå lag- och förordningsstyrd verksamhet.

Bjorn

Björn Elmqvist

Delägare
bjorn@werket.nu
+46-70-888 26 01

Mattias

Mattias Elm

Delägare
mattias@werket.nu
+46-73-719 90 33

Fredrik

Fredrik Cullberg Jansson

Seniorkonsult
fredrik@werket.nu
+46-70-581 16 98

Några av våra kunder