Werket Analys (2022-08-29)

Vyn ”Utbetalt belopp för externa tjänster/utbildning” är nu uppdaterad med korrekta data för 2022 avseende KROM och KVL. Data var tidigare felaktiga pga ett fel hos Arbetsförmedlingen.

Anställningsform
Sista ansökningsdag

Adress

Hemsida
Linkedin
Facebook
Twitter