Ansökningar till Rusta & matcha

Den 29 november hade det inkommit totalt 359 ansökningar till Arbetsförmedlingen för att få leverera Rusta och matcha.

Av dessa har 103 (29 procent) blivit godkända, medan 174 (48 procent) fått avslag. Siffrorna visar tydligt att många leverantörer har svårt att klara de krav Arbetsförmedlingen ställt upp för att få leverera KROM, alternativt har brustit i ansökningsförfarandet. Arbetsförmedlingen har begärt in ett stort antal kompletteringar, 158 stycken, vilket indikerar att ansökningarna i många fall varit otydliga eller saknat begärd information. Vissa ansökningar har godkänts efter komplettering, medan andra fått avslag.

Werket kan hjälpa till med ansökningsförfarandet till KROM. Kontakta oss om ni är intresserade av stöd i ansökningsprocessen!

Anställningsform
Sista ansökningsdag

Adress

Hemsida
Linkedin
Facebook
Twitter