Nyhet Werket analys 2022-04-22

Idag har kvartalsvisa resultat-data uppdaterats och därmed finns det ny information att hämta gällande R1 och R2 i STOM och KROM. Även Status90 från K1 2022 för STOM, AUB och FUB finns nu att tillgå.

Anställningsform
Sista ansökningsdag

Adress

Hemsida
Linkedin
Facebook
Twitter