Idag lanseras en ny del av Werket

Genom Talangwerket erbjuder vi rekrytering och bemanning inom offentligt finansierad verksamhet. Det har saknats en aktör inom bemanning och rekrytering med fokus specifikt mot offentligt finansierad verksamhet och särskilt inom arbetsmarknadsområdet.

Det råder vi bot på idag!