Grundmall
- test

Arbetslösheten ökade i december till 8,8 procent, en ökning med 1,4 procentenheter sedan december 2019.

När Arbetsförmedlingen nu stänger böckerna för året konstaterar de att antalet arbetslösa 2020 är varit det högsta som noterats sedan 1997. Som vi redogjort för i itdigare månadsanalyser har Coronapandemin i stor utrsträckning drabbat yngre personer med relativt god ställning på arbetsmarknaden. När vändning så småningom kommer har dessa grupper sannolikt bäst chans att hitta ett jobb. Arbetsförmedlingen uttrycker fortsatt stor oro för att långtidsarbetslösheten riskerar att öka och bira sig fast so men konsekvens av pandemin. Antalet långtidsarbetslösa var i december 175 000 personer (närmare 38 procent av samtliga inskrivna). Antalet personer som varit arbetslösa 6 till 12 månader var i december 112 000 personer.

Arbetslösheten skiljer sig mycket åt mellan olika grupper av individer. Högst var arbetslösheten i december bladn personer födda utanför Europa (28,3 procent) och personer utan gymnasiekompetens (251, procent). Drygt 93 000 (motsvarande ca 20 procent) av de arbetslösa till hör båda dessa grupper. Dessa personer stod redan innan krisen långt från arbetsmarknaden.

Vaccinering påbörjad

Det faktum att vaccinerngen påbörjats och att vi går mot varmare tider ger ett visst hopp om förbättring, men det råder fortsatt mycket stor osäkerhet kring utvecklingen på arbetsmarknaden den kommande tiden. En vändning skulle behöva komma inom kort för att inte de risker Arbetsförmedlingen ger uttryck för ska materialiseras.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nisl leo, rutrum a egestas vitae, dapibus et dolor. Blockquote.

Bildtext som förklarar bilden på ett bra sätt

Vaccinering påbörjad

Arbetslösheten ökade i december till 8,8 procent, en ökning med 1,4 procentenheter sedan december 2019.

När Arbetsförmedlingen nu stänger böckerna för året konstaterar de att antalet arbetslösa 2020 är varit det högsta som noterats sedan 1997. Som vi redogjort för i itdigare månadsanalyser har Coronapandemin i stor utrsträckning drabbat yngre personer med relativt god ställning på arbetsmarknaden. När vändning så småningom kommer har dessa grupper sannolikt bäst chans att hitta ett jobb. Arbetsförmedlingen uttrycker fortsatt stor oro för att långtidsarbetslösheten riskerar att öka och bira sig fast so men konsekvens av pandemin. Antalet långtidsarbetslösa var i december 175 000 personer (närmare 38 procent av samtliga inskrivna). Antalet personer som varit arbetslösa 6 till 12 månader var i december 112 000 personer.

Arbetslösheten skiljer sig mycket åt mellan olika grupper av individer. Högst var arbetslösheten i december bladn personer födda utanför Europa (28,3 procent) och personer utan gymnasiekompetens (251, procent). Drygt 93 000 (motsvarande ca 20 procent) av de arbetslösa till hör båda dessa grupper. Dessa personer stod redan innan krisen långt från arbetsmarknaden.

Vaccinering påbörjad

Det faktum att vaccinerngen påbörjats och att vi går mot varmare tider ger ett visst hopp om förbättring, men det råder fortsatt mycket stor osäkerhet kring utvecklingen på arbetsmarknaden den kommande tiden. En vändning skulle behöva komma inom kort för att inte de risker Arbetsförmedlingen ger uttryck för ska materialiseras.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nisl leo, rutrum a egestas vitae, dapibus et dolor. Blockquote.

Bildtext som förklarar bilden på ett bra sätt

Vaccinering påbörjad

När Arbetsförmedlingen nu stänger böckerna för året konstaterar de att antalet arbetslösa 2020 är varit det högsta som noterats sedan 1997. Som vi redogjort för i itdigare månadsanalyser har Coronapandemin i stor utrsträckning drabbat yngre personer med relativt god ställning på arbetsmarknaden. När vändning så småningom kommer har dessa grupper sannolikt bäst chans att hitta ett jobb. Arbetsförmedlignen uttrycker fortsatt stor oro för att långtidsarbetslösheten riskerar att öak och bira sig fast so men konsekvens av pandemin.

ANtalet långtidsarbetslösa var i december 175 000 personer (närmare 38 procent av samtliga inskrivna). Antalet personer som varit arbetslösa 6 till 12 månader var i december 112 000 personer. När Arbetsförmedlingen nu stänger böckerna för året konstaterar de att antalet arbetslösa 2020 är varit det högsta som noterats sedan 1997. Som vi redogjort för i itdigare månadsanalyser har Coronapandemin i stor utrsträckning drabbat yngre personer med relativt god ställning på arbetsmarknaden. När vändning så småningom kommer har dessa grupper sannolikt bäst chans att hitta ett jobb. Arbetsförmedlignen uttrycker fortsatt stor oro för att långtidsarbetslösheten riskerar att öak och bira sig fast so men konsekvens av pandemin. ANtalet långtidsarbetslösa var i december 175 000 personer (närmare 38 procent av samtliga inskrivna). Antalet personer som varit arbetslösa 6 till 12 månader var i december 112 000 personer.

Anställningsform
Sista ansökningsdag

Adress

Hemsida
Linkedin
Facebook
Twitter