Elmsquared blir Werket

Från och med idag byter Elmsquared namn till Werket. Bakgrunden till förändringen är att verksamheten har breddats och nu är vi Sveriges enda fullservicebyrå inom det arbetsmarknadspolitiska området.

Vi stöttar våra kunder hela vägen från omvärldsanalys, rekrytering och utförande till anbud, juridiskt stöd och utbildning av medarbetare och chefer. Vi finns i Stockholm, men har samarbetspartners runt om i världen.​