Kategorier
Kalendarium

Idag lanseras en ny del av Werket

Genom Talangwerket erbjuder vi rekrytering och bemanning inom offentligt finansierad verksamhet. Det har saknats en aktör inom bemanning och rekrytering med fokus specifikt mot offentligt finansierad verksamhet och särskilt inom arbetsmarknadsområdet.

Det råder vi bot på idag!

Kategorier
English

Elmsquared becomes Werket

Our consultancy has changed its name as we have broadened our scope as well as having had a few new consultants joining our firm.

By broadening our scope we are now Sweden’s only full-service agency in the labour market policy area. Support ranges from business intelligence, market shaping, and recruitment to tender support, legal support and training of employees and managers.

Kategorier
Svenska

Elmsquared blir Werket

Från och med idag byter Elmsquared namn till Werket. Bakgrunden till förändringen är att verksamheten har breddats och nu är vi Sveriges enda fullservicebyrå inom det arbetsmarknadspolitiska området.

Vi stöttar våra kunder hela vägen från omvärldsanalys, rekrytering och utförande till anbud, juridiskt stöd och utbildning av medarbetare och chefer. Vi finns i Stockholm, men har samarbetspartners runt om i världen.​